Sociálne siete

Novinka

Informačné centrum

  /  Informačné centrum

Informačné centrum je celoročnou prevádzkou a plní úlohy:

 1. vo vzťahu k návštevníkom a obyvateľom obce:
 • poskytovanie bezplatných informácií
 • zabezpečovanie sprievodcovskej služby a vypracovávanie itinerárov
 • distribúcia produktov CR
 • zber a tvorba databáz, aktualizácia webových stránok, tvorba kalendárov podujatí (mesačné, ročné, tradičné podujatia)
 • predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia
 • doplnkové služby (suveníry a spomienkové predmety, turistická literatúra, mapy, pohľadnice a iné)
 1. vo vzťahu k rozvoju cestovného ruchu:
 • propagácia obce (vlastné propagačné a informačné materiály, účasť na veľtrhoch)
 • organizuje podujatia vyvolávajúce cestovný ruch (jarmoky, propagačné dni, prehliadky)
 • manažment cestovného ruchu (prieskumy, ankety, štatistika, analýzy, spolupráca pri tvorbe koncepcií, organizovanie účastí na veľtrhoch CR, správy)

 

OTVÁRACIE HODINY:

LETNÁ SEZÓNA: V. – IX.

pondelok: nestránkový deň
utorok – piatok: 9.00 – 17.00
obedňajšia prestávka: 12.30 – 13.00
sobota – nedeľa: na objednávku

ZIMNÁ SEZÓNA: X. – IV.

pondelok: nestránkový deň
utorok – piatok: 8.00 – 16.00
obedňajšia prestávka: 12.00 – 12.30
sobota – nedeľa: na objednávku

Adresa: TATRANSKÁ 302/105, 053 11 SMIŽANY

Tel. kontakt: 0919 316 508

Pevná linka: 053 44 33 666

E-mail: okc.info@smizany.sk

You don't have permission to register