Sociálne siete

Novinka

15.03.2018   17:00
JONSY GALL „Z ateliéru“

vernisáž výstavy 

15.03. 2018 (štvrtok) o 17.00 hod., Kaštieľ Smižany

Hudobný hosť: Lucia Ondrová

Organizuje: OKC

Mediálny partner: Rádio Košice

Vstup: voľný

 

Ján (Jonsy) Gáll sa narodil v roku 1987 v Košiciach. Je predstaviteľom mladšej generácie výtvarníkov vychádzajúcich z tohto kraja, v ktorom pracuje aj tvorí. Popri maľovaní pracuje ako učiteľ na základnej škole. Vo svojej umeleckej činnosti sa venuje grafike, kresbe a predovšetkým maľbe. Avšak rád objavuje aj iné výtvarné techniky. Charakteristickou črtou jeho tvorby je odvážne používanie farby, ktorá mu umožňuje tvoriť bez zbytočnej opisnosti. Je typickým expresionistom, ktorý svoje pocity a vášne vyjadruje pomocou farieb. Témy jeho diel sú rôzne, no devízou tohto výtvarníka sú predovšetkým stručne poňaté figuratívne motívy, vystihujúce jednotlivé odtiene ľudskej bytosti. V poslednom období svoju tvorbu stále viac zameriava na medziľudské vzťahy a túžby. Osobitnú tému predstavujú zátišia, mestské uličky či sakrálna tematika. Jeho diela boli ocenené na mnohých výtvarných súťažiach. Pravidelne sa zúčastňuje na medzinárodných plenéroch a sympóziách. V umeleckej kariére má za sebou niekoľko osobných výstav doma aj v zahraničí. Viac o jeho tvorbe sa dozviete na www.jonsygallery.com alebo www.facebook.com/jonsygallery


Plagát Pdf: gall- plagat

You don't have permission to register