Sociálne siete

Novinka

Verejné obstarávanie

  /  Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Obecné kultúrne centrum Smižany na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
IČO: 42108071
DIČ: 2023008306
Nie sme platcami DPH

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka a. s.
IBAN: SK76 7500 0000 0040 2782 3574

Kontakt:
Obecné kultúrne centrum
Nám. M. Pajdušáka 1341/50
053 11  Smižany

mobil: 0918 590 123
e-mail: okc.riaditel@smizany.skokc.ekonom@smizany.sk

Internetová adresa: www.okcsmizany.sk

    • Nadlimitné zákazky
    • Podlimitné zákazky
    • Zákazky podľa § 9 ods. 9.
You don't have permission to register