Sociálne siete

Novinka

ZPOZ

  /  ZPOZ

ZBOR PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI

„Ľudia zabudnú čo ste povedali.
Ľudia zabudnú čo ste urobili,
ale nikdy nezabudnú ako sa pri vás cítili.“

 

Zbor pre občianske záležitosti obce Smižany venuje osobitnú pozornosť starostlivosti o občanov v ich významných životných momentoch. Jednou z foriem starostlivosti je aj vykonávanie občianskych obradov a slávností.

Pojem občianske obrady a slávnosti zahŕňajú okruh významných a zároveň jedinečných momentov v živote človeka od jeho narodenia až po poslednú rozlúčku.

Obecné kultúrne centrum organizuje,  spoluorganizuje a zúčastňuje sa na občianskych obradoch , slávnostiach a iných podujatiach obce tak, aby dôstojne reprezentovalo obec Smižany.

Sú to:

  • spoločné slávnosti pre jubilantov
  • prijatia významných hostí
  • oceňovania spoluobčanov a rodákov za výnimočné zásluhy
  • významné jubileá obce
  • smútočná rozlúčka so zosnulým
  • iné slávnosti.

 

Všetky obrady sú pre obyvateľov obce  bezplatné.

You don't have permission to register