Sociálne siete

Novinka

PROJEKTY

  /  PROJEKTY

Projekt:

Moderný a bezpečný kultúrny dom v Smižanoch

Cieľ:

Skvalitnenie poskytovaných služieb pre návštevníkov kultúrnych podujatí organizovaných v najväčšej obci na Slovensku.

Prijímateľ: Obecné kultúrne centrum

Nenávratný finančný príspevok: 189 981,12 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 189 981,12 EUR

Stručný popis projektu
Projekt modernizácie kultúrneho domu v Smižanoch je zameraný na skvalitnenie poskytovaných služieb pre návštevníkov kultúrnych podujatí organizovaných v najväčšej obci na Slovensku. Prostredníctvom vybudovania nových vstupných priestorov, výmeny podhľadového osvetlenia v spoločenskej sále, výmenou scénického osvetlenia, doplnením projekčnej techniky v spoločenskej a banektovej sále, rovnako ako aj inštaláciou klimatizácie sa kultúrny dom zmení na moderné kultúrne centrum. Návštevníkovi bude poskytnutý servis zodpovedajúci modernej dobe, v ktorej žijeme vytvorením príjemnej a stálej teploty v lete aj zime, adektátnym osvetlením pre každú príležitost a realizáciu nového miesta na stretávanie sa. Dbáme aj na bezpečnosť návšetvníka v súčasnej pandemickej situácii a tak k už fungujúcim germicídnym žiaričom pribudnú turnikety s termokamerou, ktoré budú kontrolovať vstup návštevníkov, aby sa každý cítil bezpečne.

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

You don't have permission to register