Sociálne siete

Novinka

Kontakt

  /  Kontakt

Obecné kultúrne centrum

Námestie M. Pajdušáka 1341/50
053 11 Smižany
Korešpondenčná adresa: Tatranská 918/80, 053 11 Smižany

e-mail: kultura@smizany.sk

Prevádzky:
Kultúrny dom, Tatranská 918/80, Smižany
Kaštieľ, Tatranská 302/105, Smižany

Fakturačné údaje:
IČO: 42108071
DIČ: 2023008306
Nie sme platcami DPH.

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka a. s.
IBAN: SK76 7500 0000 0040 2782 3574

ZAMESTNANCI

Riaditeľ
Ing. Ivan Hudák
tel. kontakt: +421 918 590 123
e-mail: ivan.hudak@smizany.sk
okc.riaditel@smizany.sk

Kultúrny a programový referent
Mgr. Mária Převor
tel. kontakt:
+421 908 234 141
e-mail: maria.prevor@smizany.sk

Kultúrny a programový referent
Daniel Koháni, DiS. art.
tel. kontakt:
+421 919 316 508
e-mail: daniel.kohani@smizany.sk

Ekonómka
Mgr. Anna Gerčáková
tel. kontakt: +421 907 918 659
e-mail: okc.ekonom@smizany.sk

Zvukár, technik
Dominik Hozza
tel. kontakt: +421 911 385 303
e-mail: dominik.hozza@smizany.sk

You don't have permission to register