Sociálne siete

Novinka

Zmluvy

  /  Zmluvy

Od roku 2023 zverejňujeme zmluvy v Centrálnom registri zmlúv – www.crz.gov.sk

Zmluvy 2023

Dodávateľ / odberateľ Predmet zmluvy Dátum zverejnenia Dokument
1 MADWIRE, s. r. o. Sprostredkovanie predaja vstupeniek 9. 1. 2023 Zmluva Predpredaj
2 Avalon EDC s.r.o. Servisná zmluva 2. 2. 2023 SZ_60 MKC Smizany SZ na zverejnenie
3 SOZA Licenčná zmluva 7. 2. 2023 LicencnaZmluva-Potvrdena_podujatie_c_VP_23_26272_001
4 SOZA Licenčná zmluva 7. 2. 2023 LicencnaZmluva-Potvrdena_podujatie_c_VP_23_26272_002
5 SOZA Licenčná zmluva 7. 2. 2023 LicencnaZmluva-Potvrdena_podujatie_c_VP_23_26272_003
6 SOZA Licenčná zmluva 7. 2. 2023 LicencnaZmluva-Potvrdena_podujatie_c_VP_23_26272_004
7 SOZA Licenčná zmluva 5. 4. 2023 LicencnaZmluva-Potvrdena_podujatie_c_VP_23_26272_005

Zmluvy 2022

Dodávateľ / odberateľ Predmet zmluvy Dátum zverejnenia Dokument
1 SLOVES Kolektívna zmluva 1. 1. 2022 Kolektívna zmluva 2022 OKC
2 EMKOBEL, a. s. Zmluva o dodávke a odbere tepla 1. 2. 2022 Zmluva o dodávke tepla - Emkobel
3 TYMEX s. r. o. Prenájom nebytových priestorov 20. 2. 2022 1_2022_K - TYMEX, s.r.o.
4 Nadácia Michala Šimečku Prenájom nebytových priestorov 9. 3. 2022 2_2022_Nadácia M. Šimečku
5 Timotej Zavacký Zabezpečenie koncertu 25. 3. 2022 Príkazná zmluva 1_2022 Zavacký
6 Martina Olejníková Prenájom nebytových priestorov 1. 4. 2022 3_2022_K - Martina Olejníková
7 SOZA Hromadná licenčná zmluva 7. 4. 2022 LicencnaZmluva-Potvrdena_podujatie_c_VP_22_26272_001
8 TYMEX s. r. o. Prenájom nebytových priestorov 5. 5. 2022 4_2022_K - TYMEX, s.r.o.
9 SOZA Hromadná licenčná zmluva 20. 5. 2022 LicencnaZmluva-Potvrdena_podujatie_c_VP_22_26272_002
10 Simba Cargo, s. r. o. Prenájom nebytových priestorov 17. 6. 2022 5_2022_K - Simba cargo, s.r.o.
11 Tomáš Mačák Prenájom nebytových priestorov 9. 8. 2022 6_2022_K - Tomáš Mačák
12 SOZA Hromadná licenčná zmluva 16. 9. 2022 LicencnaZmluva-Potvrdena_podujatie_c_VP2226272003
13 Simba Cargo, s. r. o. Prenájom nebytových priestorov 22. 9. 2022 7_2022_K - Simba cargo, s.r.o.
14 Simba Cargo, s. r. o. Prenájom nebytových priestorov 27. 10. 2022 8_2022_K - Simba cargo, s.r.o.
15 Ján Olejník Zabezpečenie osvetľovania podujatia 10. 11. 2022 Príkazna zmluva 2_2022 Olejník
16 Mgr. Anton Lazorík Zabezpečenie hudobnej produkcie 18. 11. 2022 Príkazná zmluva 3_2022 Verbunk
17 Ján Kovalík Výroba ornamentníka pre FSk Smižančanka 23. 11. 2022 Príkazná zmluva 4_2022 Kovalík
18 Mgr. Mária Vranová Organizačné zabezpečenie osláv 50. výročia FSk Smižančanka 23. 11. 2022 Príkazná zmluva 5_2022 Vranová
19 Mgr. Marta Pramuková Organizačné zabezpečenie osláv 50. výročia FSk Smižančanka, moderovanie 24. 11. 2022 Príkazná zmluva 6_2022 Pramuková
20 Oľga Vranová Šitie krojov pre FSk Smižančanka 24. 11. 2022 Príkazná zmluva 7_2022 Vranová
21 Mgr. Matej Cvengroš Vyhotovenie a spracovanie videa z osláv 50. výročia FSk Smižančanka 25. 11. 2022 Príkazná zmluva 8_2022 Cvengroš

Zmluvy 2021

Dodávateľ / odberateľ Predmet zmluvy Dátum zverejnenia Dokument
1 Zásielkovňa s. r. o. Prevádzka výdajného miesta Zásielkovne 12. 2. 2021 MZ_Zasielkovna
2 Lucia Javorská Prenájom nebytových priestorov 28. 4. 2021 Zmluva o nájme 1_2021_K – Javorská
3 Ashop s. r. o. Prenájom nebytových priestorov 28. 4. 2021 Zmluva o nájme 2_2021_K – ASHOP, s.r.o.
4 Slovenská únia Joga v dennom živote, OZ Prenájom nebytových priestorov 15. 5. 2021 Zmluva o nájme 3_2021_K – Joga v dennom živote
5 Klub dôchodcov Smižančan Poskytovanie služieb spojených s prenájmom 26. 5. 2021 1_2021_S Klub dôchodcov
6 Fsk Smižančanka Poskytovanie služieb spojených s prenájmom 26. 5. 2021 2_2021_S FSk Smižančanka
7 Ashop s. r. o. Prenájom nebytových priestorov 11. 6. 2021 Zmluva o nájme 4_2021_K – ASHOP, s.r.o.
8 Timotej Zavacký Gitarový koncert 25. 6. 2021 Príkazná zmluva 1_2021 Zavacký
9 Nadácia SPP Poskytnutie finančného príspevku 29. 6. 2021 Zmluva Nadácia SPP
10 Daniel Koháni Vystúpenie Červená čiapočka 8. 7. 2021 Príkazná zmluva 2_2021 Koháni
11 MIVA s. r. o. Sponzorská zmluva 4. 8. 2021 Sponzorská zmluva 1_2021 MIVA
12 Martin Louma Vystúpenie Ecliptic a ozvučenie podujatia 3-2-1 Štart 15. 8. 2021 Príkazná zmluva 3_2021 Louma
13 Daniel Koháni Zabezpečenie protipožiarnej hliadky 15. 8. 2021 Príkazná zmluva 4_2021 Koháni
14 Barmax s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 30. 8. 2021 6_2021 Barmax
15 Martina Olejníková Prenájom nebytových priestorov 4. 10. 2021 1_2021_D - Martina Olejníková
16 Mária Grešová Prenájom nebytových priestorov 8. 10. 2021 7_2021 Gresova
17 Tymex s.r.o. Prenájom nabytových priestorov 22. 10. 2021 8_2021 Tymex
18 Hudobná skupina Spirit Vystúpenie HS Spirit 2. 9. 2021 Príkazná zmluva 5_2021 Spirit
19 Zuzana Klingová Vystúpenie Komparz Band 4. 9. 2021 Príkazná zmluva 6_2021 Klingová
20 Filip Halečka Vystúpenie na podujatí Kultúrou za kultúrnosť 12. 11. 2021 Príkazná zmluva 7_2021 Halečka
21 TG TRANSGROUP s. r. o. Prenájom nebytových priestorov 29. 11. 2021 Dodatok č. 1 TG TRANSGROUP s.r.o.
22 Laura Falatová Zabezpečenie podujatia - Mikuláš 2021 5. 12. 2021 Príkazná zmluva 8_2021 Falatová

ZMLUVY:

P. č.

1.

Dodávateľ / odberateľ

Slovak Telekom

Predmet zmluvy

Poskytovanie verejných služieb

Dátum zverejnenia

20. 2. 2020

Dokument

Zmluva Telekom, Zmluva Telekom2,
Zmluva Telekom3

2. KB Art, s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 2. 3. 2020 Zmluva o nájme KB Art
3. Poľnohospodárske družstvo „Čingov“ Smižany Prenájom nebytových priestorov 6. 3. 2020 Zmluva o nájme PD Čingov Smižany
4. Ashop s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 10. 3. 2020 Zmluva o nájme Ashop
5. ZVL, pozemkové spoločenstvo Smižany Prenájom nebytových priestorov 20. 3. 2020 Zmluva o nájme ZVL
6. Adam Polomský Prenájom nebytových priestorov 24. 4. 2020 Zmluva o nájme Adam Polomský
7. Ashop s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 21. 5. 2020 Zmluva o nájme Ashop – 05_2020_K
8. Zina Čisláková Prenájom nebytových priestorov 11. 6. 2020 Zmluva o nájme Zina Čisláková
9. TYMEX, s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 24. 6. 2020 Zmluva o nájme Tymex 07_2020_K
10. Daniel Koháni Prenájom nebytových priestorov 25. 6. 2020 Zmluva o nájme Kohani 8_2020_K
11. DOTORE s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 1. 7. 2020 1_2020_D – DOTORE s.r.o.
12. TEMERITAS s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 1. 7. 2020 2_2020_D – TEMERITAS s.r.o.
13. ILCO Prenájom nebytových priestorov 1. 7. 2020 1_2020_S ILCO
14. Klub dôchodcov Prenájom nebytových priestorov 1. 7. 2020 2_2020_S Klub dôchodcov
15. TJ Slovan Smižany Prenájom nebytových priestorov 1. 7. 2020 3_2020_S Šach
16. SZPB Prenájom nebytových priestorov 1. 7. 2020 4_2020_S SZPB
17. SZZP Prenájom nebytových priestorov 1. 7. 2020 5_2020_S SZZP
18. ZŠ Komenského Smižany Prenájom nebytových priestorov 1. 7. 2020 6_2020_S ZŠ Komenského
19. ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany Prenájom nebytových priestorov 1. 7. 2020 7_2020_S ZŠ Povýšenia
20. ZUŠ Smižany Prenájom nebytových priestorov 1. 7. 2020 8_2020_S ZUŠ
21. FSk Smižančanka Prenájom nebytových priestorov 1. 7. 2020 9_2020_S FSk Smižančanka
22. TYMEX, s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 10. 7. 2020 Zmluva o nájme Tymex 09_2020_K
23. ÚPSVaR SNV Dohoda o zabezpečení absolventskej praxe 20. 7. 2020 Dohoda o AP – UPSVaR SN
24. Vypredaj s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 28. 7. 2020 Zmluva o nájme Vypredaj 10_2020_K
25. Lucia Javorská Prenájom nebytových priestorov 3. 8. 2020 Zmluva o nájme Lucia Javorská 11_2020_K
26. BARMAX s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 26. 8. 2020 3_2020_D – BARMAX s.r.o.
27. Mgr. Iveta Štrauchová Prenájom nebytových priestorov 27. 8. 2020 Zmluva o nájme Iveta Štrauchová 12_2020_K
28. BARMAX s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 1. 9. 2020 3_2020_D Dodatok1 – BARMAX s.r.o.
29. avalnew, s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 14. 9. 2020 Zmluva o nájme avalnew 13_2020_K
30. Drevall s.r.o. Zmluva o dielo 9. 10. 2020 Zmluva o dielo – podlahy KD Drevall s.r.o.
31. Drevall s.r.o. Zmluva o dielo 16. 11. 2020 Zmluva o dielo – podlahy KD Drevall s.r.o. zasadačka
32. TYMEX, s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 23. 11. 2020 Zmluva o nájme Tymex 14_2020_K
33. ÚPSVaR SNV Dohoda o poskytnutí finančného príspevku 9. 12. 2020 Dohoda ÚPSVaR SNV
34. TG – Transgroup s. r. o. Prenájom nebytových priestorov 15. 12. 2020 4_2020_D – TG TRANSGROUP s.r.o.

ZMLUVY:

  Dodávateľ / odberateľ Predmet zmluvy Dátum zverejnenia Dokument
1. ILCO klub Smižany Prenájom nebytových priestorov  20.1.2019 Zmluva ILCO klub 1
2. Klub dôchodcov Smižany Prenájom nebytových priestorov  20.1.2019 Zmluva – Klub dôchodcov 2
3. TJ Slovan Smižany Prenájom nebytových priestorov  20.1.2019 Zmluva Stuhlák 2019 3
4. ZO SZPB Smižany  Prenájom nebytových priestorov  20.1.2019 Zmluva Dzurej 2019 4
5. ZO SZTP Smižany  Prenájom nebytových priestorov  20.1.2019 Zmluva Kubala 2019 5
6. ZŠ Komenského Prenájom nebytových priestorov  20.1.2019 Zmluva ZŠ Komenského 6
7. ZŠ Pov.Sv.Kríža Prenájom nebytových priestorov   20.1.2019 Zmluva ZŠ Povýšenia SVK 7
8. ZUŠ Prenájom nebytových priestorov   20.1.2019 Zmluva ZUŠ 8
9. ZUŠ Prenájom nebytových priestorov   20.1.2019 Zmluva ZUŠ 2019 9
10. Kolektívna zmluva Zmluva  20.1.2019 kolektívna zmluva 2019
11. Zmluva FPU Zmluva 19.8.2019 Zmluva FPU 2019
12. Zmluva FPU Zmluva 7.5.2019 Zmluva FPU SFS 2019

ZMLUVY:

  Dodávateľ / odberateľ Predmet zmluvy Dátum zverejnenia Dokument
1. ZO SZPB Smižany Prenájom nebytových priestorov  20.1.2018 Základná organizácia SZPB
2. Klub dôchodcov Smižany Prenájom nebytových priestorov  20.1.2018 Klub dôchodcov Smižančan
3. ILCO klub Smižany Prenájom nebytových priestorov  20.1.2018 ILCO klub Smižany
4. TJ Slovan Smižany  Prenájom nebytových priestorov  20.1.2018 TJ Slovan Smižany – šachový oddiel
5. ZO SZTP Smižany  Prenájom nebytových priestorov  20.1.2018 SZTP
6. Dominik Maniak Hudobné vystúpenie  31.1.2018 ĽH Dominika Maniaka
7. Jelen Drums, s.r.o. Hudobné vystúpenie  31.1.2018 JELEN DRUMS
8. Čarovné ostrohy Tanečné vystúpenie 31.1.2018 Čarovné ostrohy
9. Kolektívna zmluva  Zmluva  31.1.2018 Kolektívna zmluva.compressed
10. RaJ, ochotnícke divadlo Zmluva o spolupráci 2.2.2018 Ochotnícke divadlo RaJ
11. Brantner Nova, s.r.o.  Zmluva o prenájme reklamnej plochy  5.2.2018  BRANTNER NOVA
12. Cyklo Špak Darovacia zmluva 9.2.2018 CYKLO ŠPAK
13. Fun for people Zmluva o sprostredkovaní akcie 26.4.2018 FUN FOR PEOPLE
14.  Spišské osvetové stredisko Zmluva o spolupráci 3.5.2018  Sp.osvet.stredisko
15. osobnyudaj.sk, s.r.o. Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 14.5.2018 OSOBNY UDAJ
16. dynamika s.r.o. Hudobná komédia 22.5.2018 DYNAMIKA
17. Drišľak, s.r.o. Hudobné vystúpenie 1.6.2018 DRIŠĽAK
18. Urpín Vystúpenie 2.6.2018 FS Urpín
19. ÚPSVaR Zmluva – dotácia 3.6.2018 Zmluva
20. SOZA Hromadná licenčná zmluva 3.6.2018 SOZA lic.zmluva
21. MKSR Kultúrne poukazy 23.7.2018 Zmluva MKSR 2018
22. ZUŠ Užívanie nebytových priestorov 1.9.2018 ZUŠ
23. ZERO Event s.r.o. Hudobné vystúpenie 14.9.2018 Zero Event
24. SOZA Hromadná licenčná zmluva 14.9.2018 SOZA Kermeš
25. Silné reči Vystúpenie 4.10.2018 Silné reči
26. Svetlana Strauch Prenájom nebytových priestorov 15.10.2018 Svetlana Strauch
27. KSK Zmluva o poskytnutí dotácií 15.12.2018 Cesta na slobodu

ZMLUVY:

  Dodávateľ Predmet zmluvy Dátum zverejnenia Odkaz
1. Mgr.Peter Marcin
Bratislava
Zábavný program – Neskoro večer  31.7.2017  Peter Marcin
2. Mária Koczková
Spišaká Nová Ves
Zmluva o dielo  31.7.2017  Mária Koczková
3. Umelecká agentúra O.W.-Music, Kuchyňa Spoločenská akcia hudobného výkonu  14.8.2017  Umelecká agentúra O.W. Music
4. mylansa s.r.o.
Lozorno
Koncert  4.9.2017  mylansa s.r.o.
5. Základná umelecká škola
Smižany
Prenájom nebytových priestorov  4.9.2017 Základná umelecká škola
6. pixart media, s.r.o
Bratislava
Vianočný koncert  7.9.2017 pixart media, s.r.o.
7. SOZA Licenčná zmluva  18.9.2017 Licenčná zmluva
8. Úrad práce Zmluva 28.9.2017 urad prace zmluva.compressed
9. Idris Memiši
Spišská Nová Ves
Prenájom nebytových priestorov  4.10.2017 Idris Memiši
10. TAURIS Cassovia, s.r.o.
Rimavská Sobota
Prenájom nebytových priestorov  4.10.2017 TAURIS Cassovia,s.r.o.
11. ART ANDRÉE Prenájom nebytových priestorov  4.10.2017 A. Kopinská
12. DOTORE, s.r.o.
Smižany
Prenájom nebytových priestorov  4.10.2017 DOTORE, s.r.o.
13.  TEMERITAS s.r.o.
Spišská Nová Ves
Prenájom nebytových priestorov 4.10.2017 TEMERITAS, s.r.o.
14.  SOZA Klientské konto 16.10.2017  SOZA klientske konto
15.  Združenie vlastníkov lesa Užívanie nebytových priestorov 13.11.2017 Združenie vlastníkov lesa
16.  ZUŠ Smižany  Užívanie nebytových priestorov 13.11.2017  ZUŠ Smižany
17.  ZŠ Komenského  Užívanie nebytových priestorov 13.11.2017  ZŠ Komenského
18. ZŠ Povýšenia sv.kríža Užívanie nebytových priestorov 13.11.2017 ZŠ Povýšenia sv. Kríža
19. Daniel Andrijko Hudobné vystúpenie 27.11.2017  ĽH Verbunk
You don't have permission to register