Sociálne siete

Novinka

ZUČ, kurzy

  /  ZUČ, kurzy

Záujmová umelecká činnosť

Záujmovú umeleckú činnosť môžeme charakterizovať ako dobrovoľnú neprofesionálnu tvorivú činnosť mládeže i dospelých rozvíjanú v oblasti určitého umeleckého odboru. Záujemcom umožňuje hlbšie a intenzívnejšie sa oboznamovať s umením a s procesom umeleckej tvorby. Podľa umeleckých odborov má ZUČ tieto oblasti:

  • scénický folklorizmus
  • divadlo
  • film a video
  • fotografia
  • hudba
  • umelecký prednes
  • výtvarná tvorba
  • mladá slovenská literatúra 
You don't have permission to register