Sociálne siete

Novinka

Kaštieľ

  /  Kaštieľ

História kaštieľa

V písomných prameňoch sa spomína od začiatku 18. st. ako erárna budova – soľný úrad alebo sklad. Kedy bol presne postavený, nie je známe. Vieme, že po požiari kostola a jeho okolia v r. 1719 táto budova na istý čas prichýlila miestneho farára s kaplánom, kým sa opravila fara. V kompetencii soľného skladu bol odvoz soli zo Solivaru. Zabezpečoval aj distribúciu jedlej a kamennej soli do spišských miest i dedín, na Oravu aj Liptov.

Koncom 18. a začiatkom 19. st. už slúžil častejšie ako sklad medi. V r. 1806 sa pridružili podvody furmanov s rozpredajom soli, erár sa rozhodol preniesť soľný sklad do Spišskej Novej Vsi. Neskôr panstvo Csákych vystavilo jágerňu, ktorú dal v r. 1840 Anton Vincent Csáky rozšíriť o štyri izby a vytvoril z nej kaštieľ. Jeho podoba sa zachovala do dnešných čias. V r. 1879 sa tu presťahoval gróf Hilárius Csáky po sobáši s grófkou Annou Normann. V r. 1892 prevzali kaštieľ do správy Máriassyovci z Markušoviec po tom ako sa Hilár Csáky presídlil do Spišského Hrhova. Po nich to boli lesomajstri a správcovia panského majetku.

Po II. sv. vojne bola v kaštieli základná škola, od r. 1961 Poľnohospodárske odborné učilište. Kaštieľ rok slúžil internátnej škole a od septembra 1966 tu fungovala materská škola, ktorá skončila svoju činnosť v roku 2004. V júni 2002 budova kaštieľa prešla do vlastníctva obce. Obnovené priestory kaštieľa slúžia ako reprezentačné priestory na kultúrno-spoločenské činnosti.

V júni 2002 budova kaštieľa v rámci prechodu kompetencií zo štátu na miestnu samosprávu prešla do vlastníctva obce. Od r. 2011 je objekt v správe Obecného kultúrneho centra.


V priestoroch kaštieľa sa realizujú: kultúrno-spoločenské činnosti

  • rozvíjajú sa záujmovo umelecké činnosti a estetická výchova
  • mimoškolská výchova a vzdelávanie
  • činnosti súvisiace s kultúrno-spoločenským životom v obci
  • propagačné, reklamné, edičné, agentúrne a aktivačné činnosti
  • účelové republikové a zahraničné podujatia a ďalšie činnosti súvisiace s kultúrno-spoločenskou činnosťou

OTVÁRACIE HODINY: na objednávku

Adresa: TATRANSKÁ 302/105, 053 11 SMIŽANY
Tel. kontakt: 0918 590 123
E-mail: kultura@smizany.sk

 

You don't have permission to register