Sociálne siete

Novinka

Ochotnícke divadlo RaJ

  /  Ochotnícke divadlo RaJ

Ak by sme sa pozreli do minulosti, tak v Smižanoch ochotníci pracovali už od roku 1921. Neuveriteľne bohatý na divadlo bol rok 1941. V povojnovom období sa divadlo v Smižanoch odmlčalo a jeho oživenie prišlo v roku 2010, kedy v miestnom rozhlase zaznela výzva o obnove činnosti ochotníckeho divadla, na ktorú zareagovalo zopár zanietencov (Milan Repko, Eva Hurajtová, Eva Mondelová, Eva Olšanská, Martina Kenderová, Marika Pollaková, Alena Korbová, Dominika Kenderová, Sofia Kenderová, Bibiána Kleinová, Denis Kováč), ktorí si chceli vyskúšať stáť na divadelných doskách.

Ako prvá sa začala nacvičovať hra od J.G. Tajovského Ženský zákon, ale žiaľ premiéry sa nedočkala. Nie preto, žeby sa ochotníkom nechcelo pracovať, ale nie vždy všetko vychádza tak, ako by sme chceli.  Členovia ochotníckeho divadla sa však nevzdali, chceli hrať, preto sa vedúci ochotníckeho divadla Milan Repko podujal na náročnú úlohu a napísal  hrubý scenár novej hry, ktorý sa každou skúškou dopĺňal a dotváral. Nová hra dostala názov „65“ a uzrela svetlo sveta premiérou 29. 12. 2012. Ohlasy publika boli úžasné a ochotníkov to tak povzbudilo, že sa pustili do práce. Scenár vyšiel znova z pera Milana Repka a sním nápad, urobiť to v rodnom dialekte. Tak vznikla hra Sušedzi, ktorá mala premiéru 29. 12. 2013. S touto hrou sa ochotníci zúčastnili na XVII. Divadelnom Trebišove – Malej krajskej scénickej žatve ochotníckych divadelných súborov Košického kraja, kde sa umiestnili na 3. mieste. Tu vznikol aj názov divadelného súboru RaJradostne a jednoducho. Nová divadelná sezóna priniesla aj novú hru opäť v spišskom dialekte, tentokrát o rodinných vzťahoch s názvom Sestry. Premiéra sa konala 30. 12. 2014. Rok 2015 priniesol niečo nové, námet ďalšej novej hry bol prevzatý zo staršieho slovenského filmu ,,Dobrý deň, stará mama!“ V podaní ochotníckeho divadla si ju diváci mohli pozrieť pod názvom „Vitaj doma, starká“. Ďalšou autorskou hrou s názvom Dedičstvo ochotníci poukázali na problémy dnešnej doby, ako je honba za materiálnymi statkami a ľudia pritom zabúdajú na potreby a pocity svojich blízkych. Hra mala premiéru 15. 1. 2017. V roku 2018 sa nacvičila hra Chodíte sem často? podľa scenára Kataríny Mišíkovej a réžie sa ujala Dominika Pittnerová (Kenderová), Dis.art. 

V roku 2019 v divadelnom súbore nastali zmeny a vedúcou sa stala Mgr. Martina Kenderová. Niektorí členovia odišli, noví zasa prišli a tak ochotníci začali pracovať na nových veciach. Výsledkom úsilia  po trojročnej prestávke bola divadelná hra s názvom Dokedy ešči?! Scenár tejto hry napísal Mgr. Roman Vall a režisérskej taktovky sa ujal Bc. Henrich Pittner, absolvent Akadémie umení v Banskej Bystrici v odbore herectvo. Ochotnícke divadlo tak začalo pracovať pod odborným vedením a úroveň hereckých výkonov sa výrazne zlepšila.

V súčasnosti ochotnícky divadelný súbor RaJ pracuje pod Obecným kultúrnym centrom v Smižanoch a jeho členovia sa stretávajú každú stredu o 17.00 h v priestoroch Kultúrneho domu v Smižanoch.

Divadelné hry:

2012 – 65

2013 – Sušedzi

2014 – Sestry

2015 – Vitaj doma, starká

2017 – Dedičstvo

2018 – Chodíte sem často?

2023 – Dokedy ešči?!

Súčasní členovia divadelného súboru:

Mgr. Martina Kenderová

Mgr. Eva Hurajtová

Eva Olšanská

Eva Mondelová

Marika Pollaková

Alena Korbová

Bc. Mária Farkašovská

Mgr. Zuzana Farkašovská

Dominika Pittnerová, Dis.art.

Mgr. Roman Vall

Bc. Henrich Pittner – režisér

Vedúca súboru
Mgr. Martina Kenderová
tel. kontakt: +421 911 396 713

Členovia, ktorí pôsobili v ochotníckom súbore RaJ:

Milan Repko (2010 – 2018)

Bibiána Kleinová (2012 – 2013)

Denis Kováč (2012 -2013)

Sofia Kenderová (2012 – 2018)

Samuel Mondel (2013 – 2017)

Tomáš Rusňák (2014 – 2016)

Jana Spišáková (2014 – 2015)

Barbora Spišáková (2014 – 2015)

Tomáš Hurajt (2014 – 2015)

Martina Kubičárová (2014 – 2018)

Martina Gánovská (2014 – 2016)

Viktória Staňová (2014 – 2016)

Klaudia Baluchová (2015 – 2018)

Lukáš Hurajt (2016 – 2017)

Kristián Goldyniak (2016 – 2018)

You don't have permission to register