Sociálne siete

Novinka

PRÍĎ A ODFOŤ SMIŽANY – fotosúťaž

Príď a odfoť Smižany 2020

Fotografická súťaž o najkrajšie zábery Smižian a okolia!

Obecné kultúrne centrum v Smižanoch v spolupráci s obcou Smižany vyhlasujú prvý ročník fotografickej súťaže Príď a odfoť Smižany 2020.

Súťaž je určená amatérskym i profesionálnym fotografom. Ich úlohou je zachytiť krásy a zaujímavosti okolia Smižian. Veríme, že táto súťaž sa stane veľmi obľúbenou a zaujme širokú verejnosť. Vrcholom súťaže bude vernisáž a veľká výstava finálových fotografií. O víťazoch rozhodne odborná porota pozostávajúca s fotografov, umelcov a vyhlasovateľa súťaže.

Fotografie je možné vytvoriť do 31. augusta 2020 a zaslať do 11. septembra 2020 mailom na pridaodfotsmizany@gmail.com, prípadne doniesť osobne na CD alebo DVD, či poslať poštou do Obecného kultúrneho centra, Tatranská 80, 053 11 Smižany.  Podmienkou je, aby fotografia bola zhotovená na katastrálnom území Smižian alebo území Slovenského raja.

Súťažné kategórie:
1. Príroda Slovenského raja
2. Kultúra, tradície a história Smižian

Každý súťažiaci môže do súťaže zaslať max. 10 fotografií. O víťazoch v dvoch kategóriách rozhodne odborná porota. Svojho favorita vyberú i fanúšikovia Obecného kultúrneho centra na Facebooku.

Cieľom fotosúťaže je propagovať zaujímavosti Smižian a Slovenského raja prostredníctvom fotografií a následnej výstavy. Na víťazov v jednotlivých kategóriách čakajú zaujímavé ceny.

Neváhajte, príďte si pozrieť krásy Smižian a Slovenského raja, zdokumentujte svoju návštevu prostredníctvom fotografií a zapojte sa do našej súťaže. Teda príď a odfoť Smižany.

Partneri súťaže:

PRAVIDLÁ FOTOSÚŤAŽE Príď a odfoť Smižany 2020:

1. Organizátorom súťaže je Obecné kultúrne centrum v Smižanoch.
2. Do súťaže sa môžu zapojiť amatérski aj profesionálni fotografi.
3. Fotografia zaslaná do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil.
4. Do súťaže je možné prihlásiť fotografie digitálne a tiež naskenované fotografie z kinofilmu.
5. Fotografie musia byť vo vysokom rozlíšení, vo formáte PNG alebo JPG (JPEG), tak, aby bolo možné fotografiu zväčšovať na formát A3 – s minimálnym rozlíšením 1600 bodov (pixelov) na dlhšej strane, v kvalite 300 dpi.
6. Do súťaže môže jeden autor poslať spolu maximálne 10 fotografií.
7. Súťaž sa vyhlasuje v dvoch kategóriách:
     1. Príroda Slovenského raja,
     2. Kultúra, tradície a história Smižian.
8. Fotografie vo všetkých kategóriách musia byť zhotovené výlučne na katastrálnom území Smižian a území Slovenského raja do 31. 08. 2020.
9. Súťažné fotografie je potrebné zaslať do 11. septembra 2020 do 23:59 hod. elektronicky na e-mail: pridaodfotsmizany@gmail.com (prípadne cez úložisko). Fotografie je možné doručiť aj na digitálnych nosičoch CD alebo DVD osobne, alebo poštou na adresu: Obecné kultúrne centrum, Tatranská 80, 053 11 Smižany.
10. K súťažným fotografiám je potrebné uviesť:
     – meno a priezvisko autora,
     – vek autora,
     – miesto bydliska autora, kontakt (mail, tel. číslo),
     – názov fotografie,
     – popis k fotografii – miesto a dátum vzniku,
     – názov príslušnej súťažnej kategórie,
11. Po zaslaní fotografií na mailovú adresu pridaodfotsmizany@gmail.com, bude autorovi fotografií doručený mail potvrdzujúci prijatie fotografií.
12. Účastník súťaže odoslaním fotografie v požadovanom formáte a poskytnutím informácii potrebných k účastí v súťaži podľa bodu 10. týchto pravidiel súhlasí s Pravidlami ochrany osobných údajov (GDPR), ktoré sú zverejnené na stránke usporiadateľa www.okcsmizany.sk.
13. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa počtu a kvality súťažných fotografií presunúť súťažné fotografie do inej kategórie, udeliť v rámci kategórie viac ocenení, prípadne v kategórii neudeliť žiadne ocenenie.
14. O víťazoch súťaže rozhodne odborná porota zložená na tento účel vyhlasovateľom súťaže. Jedného víťaza si zvolí aj verejnosť hlasovaním na Facebook profile OKC – kultúra, šport, cestovný ruch.
15. Zaslaním fotografie dáva súťažiaci organizátorovi súťaže a spoluorganizátorovi súťaže – Obci Smižany súhlas na použitie diela v rozsahu jeho zverejnenia, archivácie, reprodukcie a publikovania diela s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na odmenu, na ktorú mu vzniká nárok podľa § 19 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve. Akceptácia tohto dojednania sa považuje za akceptáciu bezodplatnej licencie.
16. Zaslaním fotografie autor súhlasí s podmienkami a pravidlami súťaže.

Pravidlá súťaže Príď a odfoť Smižany

Ochrana osobných údajov k súťaži Príď a odfoť Smižany

You don't have permission to register