Sociálne siete

Novinka

Šport

  /  Šport

ŠPORTOVISKÁ V OBCI

ŠPORTOVÝ AREÁL, Nábrežná 1, Smižany

Športový komplex v centre obce ponúka široké možnosti na športové vyžitie. V areáli sa nachádza profesionálne futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko s umelým chladením s kompletným zázemím pre športovcov. V roku 2022 sa bude realizovať výstavba ihriska s umelou trávou a 4 tartanové dráhy s dĺžkou 100 a 120 m.

športy: futbal, hokej, hokejbal, flórbal, basketbal, hádzaná, volejbal, atletika, hasičský šport

Kontakt
Prevádzkovateľ:
Obec Smižany, Nám. M. Pajdušáka 1341/50, Smižany, 053/443 14 83, smizany@smizany.sk
Rezervácie:
správca športového areálu R. Jochman, 0907 944 762, sport@smizany.sk

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO, Nálepkova ul., Smižany

Ihrisko na sídlisku bolo v roku 2021 opravené. Vyčistila sa plocha ihriska a boli obnovené a doplnené siete na bočných stranách ihriska ako aj z vrchu nad plochou.

športy: futbal, basketbal

PLOCHA PRE VOLEJBAL, Rázusova ul., Smižany

Asfaltová plocha s vyznačeným ihriskom pre hru volejbalu a nohejbalu. K dispozícii je sieť na hru uvedených športov.

športy: volejbal, nohejbal

WORKOUTOVÉ IHISKO, Rázusova ul. Smižany

Ihrisko pri kultúrnom dome je určené na silový tréning pre všetky kategórie športovcov od začiatočníkov po skúsených športovcov, ktorí na cvičenie radi využívajú svoju vlastnú váhu.

športy: fitnes, posilňovanie

IHRISKO, Zelená ul., Smižany

Ihrisko je určené na loptové športy, hlavne futbal.

športy: futbal

IHRISKO A LEZECKÁ STENA, Košiarny briežok, Smižany

V rekreačnej a chatovej oblasti nad obcou Smižany je vybodovaný areál s možnosťami športového využitia priamo v prírode. Nájdeme tu ihrisko pre futbal, volejbalové ihrisko a lezeckú stenu.

Športy: futbal, volejbal, lezenie

CYKLOCHODNÍK Smižany – Hrabušice

V roku 2022 bude odovzdaný do užívania nový cyklochodník, ktorý začína na konci obce v smere z Tomášovskej ul. a pokračuje cez obce Spišské Tomášovce a Letanovce do Hrabušíc. K dispozícii je bohatá sieť cyklotrás v Slovenskom raji a okolí obce.

športy: cyklistika

ŠPORTOVISKÁ PRI ZŠ KOMENSKÉHO, Smižany

V areáli školy je k dispozícii multifunkčné ihrisko, bežecká dráha, telocvične, lezecká stena.

Kontakt na prevádzkovateľa: ZŠ Komenského 3, Smižany, 053/415 00 61, info@zssmizany.sk

TELOCVIČŇA, ZŠ POVÝŠENIA SV. KRÍŽA

Kontakt na prevádzkovateľa: ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smreková 26/38, Smižany, 053/443 12 08, 0911 099 235, zspsksmi@gmail.com

You don't have permission to register