Sociálne siete

Novinka

Starostlivosť o odkázaných a osamelých občanov obce Smižany

Informácia pre občanov obce Smižany:

  1. Dňa 16. 3. 2020 bola distribuovaná do schránok občanov obce nad 50 rokov, ktorí žijú osamelo informácia, aby kontaktovali obec, ktorá následne bude disponovať telefonickou databázou. Prostredníctvom nej bude pravidelne oslovovať uvedených občanov s cieľom sociálneho kontaktu a poradenstva, informácie o zdravotnom stave a potrebách našich občanov.
  2. Obec prostredníctvom Poľnohospodárskeho družstva Čingov Smižany poskytuje stravu a donášku obedov všetkým odkázaným, ktorí o to požiadajú.
  3. Obec naďalej za prísnych hygienických opatrení poskytuje opatrovateľskú službu v domácnosti pre odkázaných občanov.
  4. Donáška nákupov a liekov pre odkázaných je zabezpečená opatrovateľskou službou. V  prípade osamelých bude riešená po ich reakcií na distribuovanú písomnú výzvu zo strany obce.

Viac informácií na tel. čísle: 0907 903 736 alebo na e-mail: dusana.melegova@smizany.sk

simona.mazikova@smizany.sk, anastazia.adamcova@smizany.sk, prednosta@smizany.sk

starosta@smizany.sk

You don't have permission to register