Sociálne siete

Novinka

Verejné obstarávanie

  /  Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Obecné kultúrne centrum Smižany na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
IČO: 42108071

DIČ: 2023008306

Nie sme platcami DPH

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa,  a.s.

Č.účtu:   0524473028/0900

Kontakt: 
Obecné kultúrne centrum
Nám. M. Pajdušáka 1341/50
053 11  Smižany

 

Tel.: 053/4298939,  mobil: 0918590123
e-mail:  okc.riaditel@smizany.sk, okc.ekonom@smizany.sk

Internetová adresa: www.okcsmizany.eu.sk

 

  • Nadlimitné zákazky
  • Podlimitné zákazky
  • Zákazky podľa § 9 ods.9.

 

You don't have permission to register