Sociálne siete

Novinka

Korčuľovanie na ľadovej ploche v Smižanoch – doplnené o prevádzku od 10. 1.

UPOZORNENIE

PREVÁDZKOVÝ ČAS ĽADOVEJ PLOCHY SA BUDE OPERATÍVNE UPRAVOVAŤ PODĽA AKTUÁLNEHO POČASIA.

Prosíme, aby ste sledovali aktuálne informácie na našom webe a facebooku obce.

PREVÁDZKOVÝ ČAS ĽADOVEJ PLOCHY OD 10. 1. 2022

pondelok – piatok

8:30 – 15:00
Školy

16:00 – 17:30
Verejné korčuľovanie

18:00 – 21:45
Individuálny prenájom plochy

sobota – nedeľa

9:00 – 13:00
Individuálne prenájmy (turnaje)

14:30 – 16:00
16:30 – 18:00
Verejné korčuľovanie

19:00 – 21:45
Individuálny prenájom plochy

Pozn.: V prípade konania podujatí sa uvedené časy môžu meniť. 

VSTUPNÉ:
Deti a študenti do 18 rokov: 1 €
Dospelí: 2 €

Z dôvodu kapacitných obmedzení si môžete vstup rezervovať na

www.rezervujsi.sk/obecsmizany

Skupinové rezervácie môžete zrealizovať na uvedenom linku alebo volajte OKC – 0918 590 123. Cena za prenájom je 70 eur/hod.

Pozn.: Na rezerváciu je určených 30 miest, zvyšná kapacita sa bude predávať pri vstupe. Rezervácie sa predávajú 2 dni vopred. Ak na uvedenom linku nenájdete voľný termín, znamená to, že kapacita určená na rezervácie bola vyčerpaná. Rezervácie je možné realizovať iba prostredníctvom uvedeného linku, nie telefonicky.
Na jednu rezerváciu je možné prihlásiť maximálne 8 osôb.
Kontakt na správcu rezervácií: 0918 590 123

Pokladňa bude otvorená 10 min. pred stanoveným časom a uzavrie sa po naplnení kapacity, resp. 10 min. po stanovenom čase začiatku. Vstup od budovy šatní – ČIKI baru, vedľa vchodu do školy.
Pre návštevníkov budú k dispozícii toalety a nápojový automat. Prezliekanie a prezúvanie bude možné iba v exteriéri. Šatne nebudú otvorené.

Vstup je možný pre osoby v režime OTP. Rezervácia je platná 10 min. po uvedenom čase. Následne bude zrušená a vstupy uvoľnené do voľného predaja. Maximálna kapacita jedného bloku je 53 osôb.

Poznámka – režim OTP (OČKOVANÍ, TESTOVANÍ, PREKONANÍ)

Za osobu v režime OTP sa považuje:
a) osoba kompletne zaočkovaná,
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
c) osoba, ktorá pekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Za kompletne očkovanú osobu sa považuje:

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.

Osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania a zároveň je schopná sa preukázať:
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR a
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.

You don't have permission to register