Sociálne siete

Novinka

Organizačné pokyny Deň rodiny 2023

Doprava – parkovanie

Na základe súhlasu DI OR PZ Spišská Nová Ves bude na ulici Smrekovej v časti od križovatky s Hviezdoslavovou ulicou po most a ulici Nábrežnej v časti od mosta po križovatku s Komenského ulicou zavedená jednosmerná premávka v čase konania podujatia, teda v termíne 12. a 13. mája 2023. Uvedená zmena bude vyznačená prenosným dopravným značením.

Parkovanie áut bude možné na uvedených uliciach ako aj ďalších miestnych komunikáciách v obci. Využite prosím možnosť parkovania aj na záchytnom parkovisku pri kultúrnom dome (Tatranská 80).

Dopravu a parkovanie budú riadiť príslušníci obecnej polície. Prosím o rešpektovanie ich pokynov. Prosím neparkujte na chodníkoch.

Identifikácia

– základné pravidlo: identifikačný náramok, ktorý dostanete pri vstupe výmenou za vstupenku, v priebehu festivalu NEDÁVAJTE DOLE Z RUKY, inak nebudete vpustení do areálu. Pri dvojdňovej vstupenke dostanete jeden náramok, ktorý bude platiť na oba dni. ÁNO, PÁSKU SI MUSÍTE NECHAŤ NA RUKE 2 DNI! 
– ak bude identifikačný náramok poškodený a bude evidentné, že bol dole z ruky, nebudete vpustení do areálu
– páska je neprenosná na inú osobu
– festivalový areál môžete hocikedy opustiť, pri každom vstupe sa však musíte preukázať identifikačným náramkom, pričom je potrebné počítať s opätovnou bezpečnostnou kontrolou
– v prípade, že v areáli nebudete mať na ruke príslušnú pásku, budete vyvedení z areálu a organizátor môže požadovať zaplatenie škody v sume dvojdňovej vstupenky

Internet

– V areáli bude zriadený hot-spot s pripojením na internet zdarma

Na festivale dbáme na vašu bezpečnosť

– pri vstupe do areálu má bezpečnostná služba právo skontrolovať platnosť vašej vstupenky a identifikačného náramku a skontrolovať, či nevnášate do areálu nebezpečné a nedovolené predmety
– bezpečnostná služby ma právo vykázať z areálu neautorizovaných predajcov, osoby narušujúce pokojný priebeh festivalu a návštevníkov bez platného identifikačného náramku
– za prípadne zdržanie pri vstupe do areálu sa vopred ospravedlňujeme, ale všetko robíme pre bezpečnosť návštevníkov
– ak máte problém s bezpečnostnou službou, prosíme obráťte sa na hlavného organizátora
– prosíme správajte sa zodpovedne a neohrozujte ostatných návštevníkov ani seba. Porušenie akéhokoľvek zákazu môže znamenať vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku bez náhrady škody

Jedlo a nápoje

– do areálu NIE JE možné nosiť vlastné nápoje a jedlo, okrem prípadu jedla pre prípad špeciálnych diét a jedla pre deti.

Zákazy

– do areálu nie je možné vnášať dáždniky (vrátane skladacích) z dôvodu diváckeho komfortu a bezpečnosti (odporúčame v prípade dažďa priniesť si pršiplášť)
– je prísne zakázané vnášať do areálu akékoľvek sklenené nádoby a fľaše, zbrane akéhokoľvek charakteru (vrátane nožov, boxerov, strelných zbraní, tyčí, slzotvorné spreje a pod.), plechovky, horľaviny, drogy, psychotropné látky, pyrotechnické predmety a akýchkoľvek druh varičov a akékoľvek predmety, ktoré by mohli byť použité ako zbraň voči ostatným návštevníkom, personálu alebo účinkujúcim
– stravovanie mimo vyhradených priestorov pri gastro stánkoch je zakázané
– predaj bez vedomia a súhlasu organizátora, a to akéhokoľvek druhy tovaru, ako aj iné komerčné aktivity sú zakázané
– v blízkosti detských atrakcií je zakázané fajčiť
– predaj a požívanie alkoholických nápojov a tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov je prísne zakázaný

Zvieratá

– do areálu je zakázané vodiť zvieratá, okrem vodiacich psov. Nechajte svojich miláčikov doma, hluk a množstvo ľudí je pre nich veľmi stresujúce. 

Fotografovanie a natáčanie videa

– používanie profesionálnych fotoaparátov a kamier je možné len s povolením organizátora festivalu
– vstupom do areálu účastník poskytuje svoj súhlas s tým, že fotografie / videá zhotovené počas festivalu s jeho osobou môžu byť v budúcnosti použité organizátorom.

Čo si zobrať so sebou

– vstupenku
– občiansky preukaz a preukaz poistenca
– osobné lieky
– pevnú a nepremokavú obuv
– dostatok hotovosti (v areáli bude obmedzená možnosť platby platobnou kartou)
– ochranu pred slnkom
– oblečenie do dažďa a zimy (pršiplášť, nepremokavá bunda, dáždnik nechajte doma)
– cenné veci – šperky, počítače, fotoaparáty, či drahé telefóny odporúčame nechať doma. Organizátor nenesie zodpovednosť za ich prípadnú stratu alebo odcudzenie

Vstupenky

– vstupenky bude možné zakúpiť za zvýšenú cenu aj pri vstupe (platba možná iba v hotovosti)
– predpredaj vstupeniek online cez www.predpredaj.sk bude do štvrtka 11. 5. 2023

You don't have permission to register