Sociálne siete

Novinka

11.1. – 4.3.2019   
VINCENT HLOŽNÍK – „100“
výstava obrazov

Výstava obrazov pri príležitosti storočnice narodenia  Vincenta Hložníka

Obecné kultúrne centrum v spolupráci so súkromným zberateľom  predstaví  výber z maliarskej tvorby Vincenta Hložníka, jednej z najcharizmatickejších a najvýznamnejších osobností slovenského výtvarného umenia 20. storočia.

Obrazy zo súkromnej zbierky
Trvanie výstavy: 11.1. – 4.3 . 2019
Miesto konania: kaštieľ Smižany

Hložníkovo dielo je veľkolepé vo svojej výpovedi, ale rovnako strhujúce i svojím osobitým maliarskym prejavom. Jeho hlavnými znakmi sú farebná i tvarová expresivita, ktorá má svoje východiská v avantgardných smeroch európskeho umenia prvej polovice 20. storočia. Prítomnosť antropomorfných a zoomorfných motívov je výsledkom surrealistickej a expresívnej syntézy, stopy ktorej čítame v neurotickej nadsadenej kresbe a v preexponovanej, miestami až karikatúrnej anatómii. Na základe týchto znakov si Hložník osvojuje výtvarný jazyk Novej figurácie, čo ho stavia do opozície voči poetickejšiemu a metaforickejšiemu prístupu jeho súčasníkov.

Výstava zároveň upozorní i na zaujímavý fenomén zberateľstva, ktorý poukazuje na vzťah medzi umelcom a zberateľom, a ktorý je v tomto prípade naozaj výnimočný, pretože ide o zbierky mimoriadnej kvality, nebývalého rozsahu. 

FOTOGALÉRIA: TU

You don't have permission to register