Sociálne siete

Novinka

Mikuláš

Aj v tomto roku zavíta do Smižian Mikuláš. Tradične sa počas dňa zastaví vo všetkých škôlkach a večer príde rozsvietiť vianočný stromček pred kultúrnym domom.
 

5. 12. 2022
kultúrny dom

 
Program:
16:00 | vianočná burza
16:30 | vystúpenia detí MŠ a žiakov ZŠ a ZUŠ zo Smižian
17:15 | rozsvietenie vianočného stromčeka pred kultúrnym domom
You don't have permission to register