Sociálne siete

Novinka

Smižančanka – stretnutie členov

Chystá sa „niečo veľké“

Milé bývalé členky/členovia folklórnej skupiny Smižančanka.

Výročie – 53 rokov od založenia Smižančanky – je vhodnou príležitosťou zaspomínať si na najkrajšie a najdôležitejšie momenty prežité počas vášho účinkovania vo folklórnej skupine. 

Folklórna skupina SMIŽANČANKA v spolupráci s Obcou Smižany pripravuje stretnutie, na ktoré vás všetkých srdečne pozývame. Podujatie plánujeme uskutočniť dňa 11. novembra 2023 v Kultúrnom dome v Smižanoch. Nebude chýbať premietanie videí, spev ani ľudová muzika.

Prihlásiť sa môžete na mailovej adrese smizancanka50@gmail.com alebo na mobilnom čísle 0903 589 035. (Finančný príspevok účastníka je 15,00 €, informácie k úhrade poplatku vám budú zaslané e-mailom po zaslaní prihlášky).

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

S úctou

Marta Pramuková (za prípravný výbor)

 

Úhradu účastníckeho poplatku môžete vykonať nasledovne:

  • Online formou kúpy „vstupenky“ na podujatie prostredníctvom portálu https://ticketware.eu/p/hm6M
  • Osobne formou kúpy „vstupenky“ na podujatie v kancelárii Obecného kultúrneho centra v Smižanoch – kultúrny dom, 1. poschodie
  • Prostredníctvom kontaktných osôb:

Mgr. Mária Morihladková – Obecný úrad v Smižanoch,
Mgr. Marta Pramuková – Hviezdoslavova 1, Smižany,
Eva Mondelová – Ľ. Podjavorinskej 71, Smižany.

You don't have permission to register